Danes 19. septembra 2015 se je v Cerknem odvijal 6. Festival nevladnih organizacij Goriške statistične regije na katerem se je predstavilo 36 klubov in društev, med njimi je bil tudi Radio klub Cerkno. Na prireditvi so radio klub Cerkno predstavljali Janez S51J, Zvone S57PZ, Miran S50O in Jure S53JP z več kit izdelki in drugimi pripomočki za radioamatersko dejavnost. Tine Majdič je iz kit kompleta izdelal digitalno uro in pokazal, da je vešč dela s spajkalnikom.

Na prireditvi so bila podeljena tudi priznanja za najbolje uvrščene nevladne organizacije s sedežem v Goriški statistični regiji, ki so sodelovale na razpisu za NAJ NVO.

Regionalno stičišče NVO Planota

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

Fundacija Banjške in Trnovske planote od aprila 2008 opravlja funkcijo REGIONALNEGA STIČIŠČA ZA NEVLADNI SEKTOR v Goriški statistični regiji. Namen projekta Regionalno stičišče NVO Planota, ki ga finančno podpirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo RS za javno upravo, je v 13 občinah na tem območju poskrbeti za nevladne organizacije, jim nuditi podporo, jih povezovati in jim omogočiti razvoj.

Od leta 2008 smo v sklopu stičišča usposobili preko 1000 članov in članic NVO, pridobili okoli 300 podpornih NVO, s katerimi boljali manj aktivno sodelujemo, vzpostavili smo Mrežo NVO, v kateri je preko 85 članov, opravljamo mentorstvo in svetovanje ter računovodske storitve za različne NVO, NVO nudimo svoje spletne strani na naši poddomeni, vzpostavili smo Svet NVO Severnoprimorske regije, skupaj z NVO smo pripravili Strategijo dolgoročnega razvoja NVO v regiji, svako leto izvajamo glasovanja za NAJ NVO v regiji in festival NVO … S temi in podobnimi pozitivnimi izkušnjami smo še dopolnili svojo ponudbo ter delovni načrt prilagodili potrebam nevladnega sektorja v regiji. Do septembra 2015 smo si tako zadali kar nekaj nalog, ki se vežejo na zagovorništvo in civilni dialog, zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam, krepitev vloge mreže nevladnih organizacij v okolju, skupne akcije z namenom ozaveščanja medijev in gospodarstva o pomenu nevladnega sektorja ter promocijo projekta in nevladnega sektorja.

Od pomembnejših aktivnosti, ki smo si jih v stičišču v naslednjem obdobju zadali, naj omenimo naslednje:

  • Uveljavljanje civilnega dialoga: vključevanje v nadaljnjo pripravo Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014 – 2020, sodelovanje pri pripravi Lokalne akcijske strategije za razvoj podeželja, izvajanje akcije za ureditve občinskih javnih razpisov za NVO, izvedba zagovorniške akcije za uveljavljanje interesov NVO na lokalni ravni »Lokalne volitve 2014«, razvoj podpornih ukrepov v regiji za krepitev finančnega delovanja NV sektorja, vključevanje v pripravo drugih strateških dokumentov lokalnih skupnosti.
  • Krepitev usposobljenosti NVO: usposabljanja NVO za izboljšanje njihovih kompetenc.
  • Zagotavljanje servisnih storitev za nevladne organizacije: svetovanje in mentorstvo NVO za izboljšanje njihove organizacijske učinkovitosti, priprava in posredovanje informacij, namenjenih obveščanju in informiranju NVO.
  • Spodbujanje povezovanja in sodelovanja NVO z drugimi sektorji: akcija za lokalno samoupravo, priprava in izvajanje akcij korporativnega prostovoljstva, spodbujanje opolnomočenja mladih, organizacija letnega glasovanja NAJ NVO in Festivala NVO, spodbujanj prakse študentov v NVO.

Projekt traja od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2015. Njegova vrednost znaša 110.000 €.

Vir:  http://www.nvoplanota.si/nvoplanota/*

Zadnje objave

Mladi v CQ WPX SSB t

Tokrat so se CQ WPX SSB tekmovanja udeležili Urban S53WD, ...

Pritožba UO ZRS zop

Tale zaplet smo sicer hoteli rešiti interno. Po zadnjem sklepu ...

CQ World Wide DX Con

The English translation of the original article is below the ...

S50CLX DX Cluster sp

V primeru, da želimo na spletnem vmesniku S50CLX DX Clustra ...

IOTA tekmovanje VIS

Med 25.7.2023 in 31.7.2023 je ekipa v sestavi 9A/S50O ( ...

Translate »