Prvega oktobra občina Cerkno praznuje občinski praznik v spomin na rojstvo dr. Franca Močnika, cerkljanskega rojaka in slovitega matematika, ter na ustanovitev Vojkove brigade. Tudi ob letošnjem občinskem prazniku je občina podelila eno Bevkovo priznanje, kot najvišje priznanje Občine Cerkno za življenjsko delo in tri Bevkove nagrade za posamezne dosežke na različnih področjih družbenega življenja, ki pomembno prispevajo k nadaljnjemu razvoju občine. Bevkovo priznanje se je podelilo na slavnostni seji občinskega sveta 1. oktobra 2018 s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja in plaketo. Nagrajenec je prejel tudi pisno utemeljitev priznanja.

Z iskrenim veseljem in s ponosom vam sporočamo, da je član Radio kluba Cerkno Miran Vončina S50O prejemnik prestižnega Bevkovega priznanja kot najvišjega priznanja občine Cerkno v letu 2018 za dragocen in požrtvovalen, dolgoleten prispevek k ustanavljanju, razvoju ter napredku radioamaterske dejavnosti na Cerkljanskem.

Miran Vončina prejemnik prestižnega Bevkovega priznanja

Miran Vončina prejemnik prestižnega Bevkovega priznanja

V nadaljevanju navajamo kratko utemeljitev priznanja.

Radio klub Cerkno letos praznuje že 61. obletnico delovanja. Ob okroglih obletnicah in tudi sicer izvaja številne predstavitvene aktivnosti (predstavitve dela, uporaba posebnih pozivnih znakov, članki v časopisih, izdaja priložnostnih znamk in potrditvenih QSL kartic, dan odprtih vrat, organizacije srečanj radioamaterjev Slovenije in Srečanja Old Timerjev, izobraževalne delavnice…). Tako visoke in uspešne obletnice pa prav gotovo ne bi praznovali brez dolgoletnega člana, večkratnega predsednika, sedaj gospodarja kluba, vseskozi pa člana UO in gonilne sile Mirana Vončine s pozivnim znakom S50O.

Miran Vončina se je leta 1978 zaposlil v Tovarni ETA in se kot že izkušen radioamater takoj vključil v delo Radio kluba Cerkno. Z novimi prijemi in načinom dela je v klub privabil predvsem mlade. Več let zaporedoma je v osnovni šoli Cerkno vodil radioamaterske tečaje in za to področje navdušil več deset mladih, ter tudi starejših. V najboljših časih, pred prihodom mobilne telefonije je bilo v klub včlanjenih tudi preko šestdeset članov. Delo z mladimi je kmalu obrodilo sadove, saj so člani kluba zgradili radioamatersko postojanko na Črnem vrhu nad Cerknim, kasneje pa člani zgradili tudi postojanke na Bukovskem vrhu, Gorskem vrhu, Idrijskih Krnicah in Vojskem. Miran Vončina je uspešno pridobival sredstva za gradnjo, organiziral delo in s svojim znanjem pomagal, da so postojanke predvsem pa lokacija na Črnem vrhu tudi pričele aktivno delovati. Že kmalu so se pokazali tudi prvi rezultati. Člani Radio kluba tako že nekaj let dosegajo izvrstne rezultate v domačih in mednarodnih tekmovanjih, kjer so osvojili visoka priznanja in diplome s katerimi se lahko pohvali le malo slovenskih radioamaterjev. Tudi Miran Vončina osebno se lahko pohvali z njimi. Vsako leto vzpostavi več tisoč zvez z radioamaterji s vsega sveta, kar je lepa promocija Cerkna in cerkljanskih radioamaterjev.

Miran Vončina S50O

Miran Vončina S50O

Poleg same osnovne dejavnosti pa je zelo pomembno znanje, ki ga je Miran Vončina klubskim kolegom pomagal pridobivati, tako z nabavo literature, obiskovanjem sejmov, samogradnjo opreme, ter seveda bogatimi izkušnjami pri samem rokovanju s tehnično opremo. Od mlajših članov je zahteval, da so v šoli dobri učenci in stalno poudarjal prednosti tehničnega znanja, ki ga trenutno v Sloveniji tako primanjkuje. Radioklub se lahko pohvali tudi s člani, ki so strokovnjaki na področju elektrotehnike, robotike, računalništva in orodjarstva. Prav gotovo gre za to zahvala tudi Miranu Vončini, ki je stalno in povsod poudarjal pomembnost znanja in izobrazbe.

Prepoznavnost radiokluba in njegovih članov zaradi doseženih rezultatov, je znal Miran Vončina izkoristiti tudi za promocijo Cerknega kot regije. Priložnostne poštne kuverte, izdaje posebnih znamk, potrditvene kartice z motivi Cerkna in okolice, ki potujejo k radioamaterjem po vsem svetu. Radioamaterji s celega sveta obiskujejo Cerkno, da vidijo, kje so doma in zakaj so tako dobri cerkljanski radioamaterji.

Dober primer je bila organizacija Svetovnega radioamaterskega prvenstva WRTC leta 2000 v Sloveniji, ko je prav radio klub Cerkno pod vodstvom Mirana Vončine na Cerkljansko pripeljal tekmovalce iz Japonske, Španije in Združenih Držav Amerike. Klubsko lokacijo na Črnem Vrhu so si v času svetovnega prvenstva s sedežem na Bledu pobližje ogledali direktor največjega svetovnega radioamaterskega tekmovanja CQWW z vsemi večjimi sponzorji prireditve, med njimi tudi predstavniki iz Združenih Arabskih Emiratov in vidnejši člani velikih ameriških tekmovalnih klubov. Obiskovalci se niso mogli načuditi lepi naravi in dosežkom kluba.

Svetovno radioamatersko prvenstvo WRTC 2000 na Črnem vrhu nad Cerknim - VIP obisk

Svetovno radioamatersko prvenstvo WRTC 2000 na Črnem vrhu nad Cerknim – VIP obisk

Težnja po stalnih izboljšavah je ena glavnih lastnosti Mirana Vončine. Trenutno opravlja v klubu delo gospodarja in skrbi za pridobivanje sredstev, ter samo vzdrževanje postojanke na Črnem vrhu. Postojanko Radio klub stalno dograjuje z novo opremo, v delo vključuje nove tehnologije (predvsem digitalne komunikacije ob podpori računalništva), ter tako postaja prepoznaven tudi na tem področju. Miran Vončina je vzpodbudil člane, da so postavili poseben računalniški strežnik, ki skrbi za izmenjavo podatkov o radioamaterskih aktivnostih po celem svetu, ter vsako minuto tudi posreduje podatke na Teletekst RTV Slovenije (stran 597).

Miran Vončina tudi skrbi, da je klub vključen v sistem zaščite in reševanja, saj lahko v vsakem trenutku zagotavlja kvalitetne radijske povezave v primeru odpovedi ostalih sodobnih komunikacij.

Poleg dela v radio klubu pa ne smemo zanemariti, da je Miran Vončina uspešno deloval tudi na drugih področjih v lokalni skupnosti. V Tovarni ETA je bil direktor takratnega TOZDa Grelec, dolgo let je bil načelnik Upravne enote Idrija, bil je član nadzornega odbora Občine Cerkno, sedaj je aktiven upokojenec in v osnovni šoli (spet) organizira krožek za mlade radioamaterje.

Dvig tehnične kulture, delo z mladimi, pozitiven odnos do okolice, uspešno dolgoletno vodenje in umestitev Radio kluba v družbeno okolje cerkljanske regije so razlogi, za katere menimo, da je Miran Vončina s svojim znanjem in delom pripomogel k razvoju Občine Cerkno in si zaslužil Bevkovo priznanje, kot nagrado za minulo delo, ter kot vzpodbudo za nadalnje delo.

Miran Vončina S50O

Miran Vončina S50O1 komentar do sedaj.

  1. Congrats Miran! Pa še fajn burazerja imaš – HI.

    73 de Mario, S56A, N1YU


*

Zadnje objave

Mladi v CQ WPX SSB t

Tokrat so se CQ WPX SSB tekmovanja udeležili Urban S53WD, ...

Pritožba UO ZRS zop

Tale zaplet smo sicer hoteli rešiti interno. Po zadnjem sklepu ...

CQ World Wide DX Con

The English translation of the original article is below the ...

S50CLX DX Cluster sp

V primeru, da želimo na spletnem vmesniku S50CLX DX Clustra ...

IOTA tekmovanje VIS

Med 25.7.2023 in 31.7.2023 je ekipa v sestavi 9A/S50O ( ...

Translate »