Začetki radioamaterstva v Cerknem segajo v leto 1956, ko je prišel v Cerkno kot mlad orodjar Viktor Kravanja YU3NQ. V času šolanja v Mariboru je naredil izpit za radioamaterja operatorja in delal v radioklubih YU3ABC in YU3DDE. Skupaj z domačini je v letu 1957 ustanovil radio klub, dovoljenje za delo radijske postaje pa so dobili 22. decembra 1958 in s tem tudi pozivni znak YU3IXY. Klubski prostor so si zgradili na podstrešju današnje upravne stavbe tovarne ETA, čez dvorišče pa so postavili VS1AA anteno. Prvo radijsko postajo so kupili od Antona Erjavca YU3NV iz Idrije. Poleg Viktorja Kravanje sta bila aktivna še Dominik Štravs in Zdravko Čelik. O živahni dejavnosti še danes pričajo ohranjeni dnevniki radijske postaje YU3IXY.

V tem začetnem času so organizirali tudi konstruktorsko dejavnost. Posebno prizadevni so bili Boris Jurman, Oton Doljak, Andrej Drobnič ter Alojz Melinc. Najraje so iz trofejnih aparatur izdelovali eno- in dvocevne radijske sprejemnike.

S preselitvijo elektrogospodarske šole v Novo Gorico se je aktivnost precej zmanjšala, ponovno oživitev pa beležimo po letu 1969, ko sta se v delo kluba vključila Srečko Grošelj YU3ZZ in Pavle Lapanje YU3TLW. Izdelali so nov kratkovalovni oddajnik in sprejemnik ter tako pomembno izboljšali pogoje za delo, aktivnost pa se je zelo povečala.

Leta 1970 se je upravni odbor pod predsedstvom ing. Franca Tušarja odločil, da klub pristopi k izgradnji lokalne radijske postaje v Cerknem. Člani kluba so sami izdelali srednjevalovni oddajnik, mešalno mizo in studio poleg prostora radio kluba. Prvič se je Radio Cerkno oglasil v etru 3. januarja 1971 in od takrat dalje deluje neprekinjeno v istih prostorih. Kasneje so na Brdcih zgradili novo oddajniško hišico, postavili dva antenska stolpa in nanju namestili novo boljšo anteno ter nov oddajnik moči enega kilovata, kar je povečalo slišnost. Danes Radio Cerkno oddaja na UKV frekvencah in je slišen na področju Cerkljanske in Idrijske, delno pa tudi na Tolminskem. Radio Cerkno oddaja svoj lasten program vse dni v tednu.

Izčrpno je bilo to obdobje opisano in predstavljeno ob 25-letnici kluba v posebni brošuri, ki jo je takrat pripravil in izdal upravni odbor kluba, zato so na tem mestu nanizani samo najvažnejši dogodki in aktivnosti iz tega začetnega, pionirskega obdobja.

Osnovna radioamaterska dejavnost oživi leta 1978 s prihodom Mirana Vončine YU3TKT, ki je upravnemu odboru predlagal nove cilje in nove prijeme, predvsem pri delu z mladimi.

Strani: 1 2 3

Zadnje objave

Pritožba UO ZRS zop

Tale zaplet smo sicer hoteli rešiti interno. Po zadnjem sklepu ...

CQ World Wide DX Con

The English translation of the original article is below the ...

S50CLX DX Cluster sp

V primeru, da želimo na spletnem vmesniku S50CLX DX Clustra ...

IOTA tekmovanje VIS

Med 25.7.2023 in 31.7.2023 je ekipa v sestavi 9A/S50O ( ...

Radioamaterska olimp

Pred nekaj dnevi sem se vrnil iz Italije, kjer je ...

Translate »