Pol milijona QSO s S50E – JN76AD

22. januarja 2020
Objavil: s50u

Cerkno kot lokacija je prav gotovo taka, da ni naklonjena uspešnemu delu na KV in UKV frekvencah, Na severu Porezen, na jugu Lajše, edino severovzhod in jugozahod sta malo manj »zaprta«, zato smo že leta 1979 začeli razmišljati kako naprej. Ponudila se je možnost dobiti sobo v Planinskem domu na Črnem vrhu nad Cerknim. Takratni predsednik kluba Franc Tušar se je uspel dogovoriti s planinci, podjetje »Mizarnica« pa je odstopilo predalčno konstrukcijo iz katere je Orodjarna podjetja ETA Cerkno izdelala antenski stolp višine 18m. Nanj smo postavili TH5DX in še nekaj žic in leta 1980 smo začeli vzpostavljati prve QSO in se udeleževati KV tekmovanj. Kasneje je Mirko S59Z pripeljal Hy Gainov 205 BA anteno in linearni ojačevalnik, in sekira je padla v med, začeli so se dolgi pile upi….

Ko je prišla informacija, da ETA namerava postaviti štiri sedežnico Počivalo, ki bi šla v neposredni bližini našega stolpa je bilo najprej kar precej slabe volje, ker je bilo jasno, da bo potrebno stolp »umakniti«. UO kluba je sprejel odločitev, da se na vrhu postavi nova lokacija, ki bo imela bivalni kontejner, z dograjenim podstrešjem za spalni prostor  in pa tri antenske stolpe. S pomočjo sponzorjev in preko 1800 delovnih ur članov kluba je bila nova lokacija zgrajena, nastalo pa je tudi precej dolgov, ki se jih je poplačevalo kar nekaj let.  Vendar 4. maja 1990 se je začelo z operaterskim delom in do 22. novembra 2019 se je nabralo pol milijona QSO jev. Ker denarja ni bilo je UO  odločil, da porabljeno električno energijo plača vsak uporabnik lokacije, da klub nudi antene in prostor, da se za vsak obisk – aktivnost vodi evidenco QSO jev in porabljene električne energije, da bodo računi čisti! Razume se, da postajo in druge pripomočke prinese vsak s seboj.

pol milijona zvez
Začetna stran evidence dela na lokaciji

Ni odveč povedati, da je lokacija vremensko zelo izpostavljena, strela, južni veter, zato je potrebno precej vzdrževanja po vsaki končani zimi – oziroma kadar koli pride strela na obisk.

Leta 2003 smo dogradili prizidek 6 x 4m, tako, da je danes skupne uporabne površine 48m2.

Leta 2008 smo postavili 4. stolp in  nanj namestili še en komplet beam anten za 14, 21 in 28 MHz. V tem času je bilo registriranih 1683 obiskov lokacije, za kar je bilo iz Cerknega prevoženih najmanj 50. 490 km. Iz Cerknega, ki leži na 340m a.s.l. na Črni vrh je 15km z 1299 m a.s.l. je poraba goriva kar nadpovprečna in vsak sam si lahko izračuna koliko ta prevoz podraži vsak QSO.  Z drugimi besedami vsak QSO je narejen v ekspedicijskem stilu.

V tem času je bilo porabljenih 37.053 KWh, najvišja poraba v enem vikendu v  zimskem tekmovanju je bila 173,1 KWh. Za gretje prostorov se uporabljajo električni radiatorji.

Povprečno je bilo vzpostavljenih 17.859 QSO na leto in porabljenih 1323 KWh na leto. Največ QSO je bilo vzpostavljenih v letu 2013 in sicer 25.065.

pol milijona zvez
Stran z 500.000 QSO na lokaciji

Zabeležene so tudi vse aktivnosti, na lokaciji, kot je montaža anten, popravila, udari strele, meritve SWR anten, itd….

Danes so na postojanki postavljeni 4. antenski stolpi, ki nosijo po dve anteni za vsako KV področje, ena antena je za WARC bande, za naslednje leto pa se načrtuje postavitev močnejših VHF in UHF anten, ter udeležba v tekmovanjih tudi na teh frekvencah. Še zanimiv podatek, meja med JN76AD in JN76AE gre točno po sredini kontejnerja, kjer so nameščene postaje.

Miran Vončina S50O*

Zadnje objave

Drugo izobraževalno

Delali s S50E lokacije Črni vrh v Multi-Single kategoriji. Operaterji ...

Mladi v CQ WPX SSB t

Tokrat so se CQ WPX SSB tekmovanja udeležili Urban S53WD, ...

Pritožba UO ZRS zop

Tale zaplet smo sicer hoteli rešiti interno. Po zadnjem sklepu ...

CQ World Wide DX Con

The English translation of the original article is below the ...

S50CLX DX Cluster sp

V primeru, da želimo na spletnem vmesniku S50CLX DX Clustra ...

Translate »