Poročilo o delu v ARON vaji 2022

Poročilo o delu v ARON vaji 2022 iz Radiokluba Cerkno.

Zapisnik redne letne skupščine RK Cerkno – 20. januar 2023

Redna letna skupščina Radio Kluba Cerkno je bila sklicana dne 20. januar 2023 ob 18.00 uri v prostorih RK Cerkno.

Poročilo o UKV dejavnosti za 2022

Poročilo o UKV dejavnosti v Radio klubu Cerkno za 2022.

Poročilo o delovanju S50CLX DX Cluster strežnika in S50E spletne strani v letu 2022

S50CLX DX Cluster strežnik v lastništvu Radio kluba Cerkno S50E je v letu 2022 deloval brez dolgotrajnejših prekinitev. S50E klubska spletna stran deluje brez izpadov.

Poročilo o delu članov RK Cerkno v letu 2022

Večina aktivnosti v katerih smo se udejstvovali so bile predvsem vzdrževanje lokacije na Črnem vrhu (popravila in montaža anten}, vzdrževanje objekta, udeležba v domačih in mednarodnih KV in UKV tekmovanjih, pomoč pri delu mladih operatorjev. Tečaja za operatorje in konstruktorje pa tudi v tem letu nismo izpeljali zaradi premalo zanimanja.

Poročilo NO radio kluba Cerkno za leto 2022

Dne 20.1.2023 je Nadzorni odbor prejel v pregled Poročila o delu kluba in finančno poročilo za leto 2022. Nadzorni odbor je izvedel korespondenčno sejo (preko elektronske pošte) in obravnaval poročila. Na poročila vsi trije člani odbora niso imeli nobene pripombe in menijo, da je bilo poslovanje kluba v letu 2022 transparentno in v skladu s statutom.

Finančno poročilo za leto 2022

Finančno poročilo za leto 2022.

Zadnje objave

Mladi v CQ WPX SSB t

Tokrat so se CQ WPX SSB tekmovanja udeležili Urban S53WD, ...

Pritožba UO ZRS zop

Tale zaplet smo sicer hoteli rešiti interno. Po zadnjem sklepu ...

CQ World Wide DX Con

The English translation of the original article is below the ...

S50CLX DX Cluster sp

V primeru, da želimo na spletnem vmesniku S50CLX DX Clustra ...

IOTA tekmovanje VIS

Med 25.7.2023 in 31.7.2023 je ekipa v sestavi 9A/S50O ( ...

Translate »